Nieuws

 

De organisatie van de Herinneringskamers is overgedragen aan
Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken

 

Ook is nu ons 2e project succesvol ondergebracht!
Op 28 juli is de organisatie van de Herinneringskamers door ons officieel overgedragen aan Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken (B&SHO) (www.bedrijfensamenleving.nl)

Het bestuur van Net-Werk vindt B&SHO een prima overnamepartij, gezien haar missie, visie en geen woorden maar daden instelling, gekoppeld aan haar uitgebreide netwerk binnen Zuid-Kennemerland.
Van de zijde van Net-Werk, zal Susanne Spiessberger haar werkzaamheden voor de Herinneringskamers binnen B&SHO continueren.
Naar verwachting zullen wij ook binnenkort over de continuering van ons project “Platform Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland” nader kunnen berichten.

 

 

27 juli  2016

 

 

De organisatie van de Wel Zijn Markt is overgedragen aan VBZMarkt 2015 

  Ons 1e project is succesvol ondergebracht! Op 15 juni is de organisatie van de toekomstige Wel Zijn Markten door ons officieel overgedragen aan de Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ) in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM) (www.vbz-kam.nl ).
Het bestuur van Net-Werk beschouwt VBZ als een zeer passende overnamepartij, mede gezien de wederzijdse betrokkenheid tussen de leden van VBZ en de bezoekers van de Wel Zijn Markt.
Het organisatiecomité dat de afgelopen markten heeft georganiseerd, is tegelijkertijd als zelfstandig opererende groep in zijn geheel ondergebracht bij de VBZ.
De eerstvolgende Wel Zijn Markt zal op 16 maart 2017 plaatsvinden in het Winkelcentrum Schalkwijk.

Binnenkort zullen over de projecten “Herinneringskamers” en “Platform nadere berichten“ volgen over de continuering er van.

27 juli  2016

 

 

Beste bezoeker van onze website

Stichting Net-Werk gaat stoppen

  Omdat Net-Werk geen zicht heeft op voldoende structurele inkomsten om haar activiteiten op een professionele wijze voort te zetten, heeft het stichtingsbestuur begin dit jaar besloten de activiteiten van Net-Werk over te gaan dragen aan organisaties die wel de gewenste professionaliteit kunnen waarborgen. Na volledige afronding van dit proces, zal de stichting z.s.m. worden opgeheven.
Het bestuur van Net-Werk is er van overtuigd dat onze traditionele  activiteiten van toegevoegde waarde zijn voor de kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. Wij zijn dan ook hard bezig onze waardevolle activiteiten over te dragen. De zorgvuldige afronding daarvan zal nog enige tijd in beslag nemen, maar zal zeker in de loop van 2016 zijn afgerond.
De website blijft nog even in de lucht, mede om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen m.b.t. het proces van overdracht.                                          
Op kantoor is geen bezetting meer. Net-Werk is niet meer telefonisch bereikbaar.  Mails worden incidenteel gelezen.
In echt dringende zaken kunt u mailen met hildem@xs4all.nl of eduard.leutscher@online.nl

 5 mrt  2016